Travertin

Traverinul este o rocă sedimentară poroasă de calcar (alcătuită din calcit, calcit slab magnezian și aragonit). Acesta are o culoare gălbuie până la brună. În general, travertinul este poros. Dacă se închid porii cu praf de ciment, prin șlefuire și lustruire travertinul capătă o suprafață la fel de fină ca și marmura.